pondelok 16. apríla 2012

Liečebné účinky svetla

Vlastnosti svetla a jeho účinky na organizmus sú dobre známe a práve tie využíva biolampa. Slnečné svetlo nám napomáha nielen cítiť sa lepšie, ale je neoddeliteľnou súčasťou nášho biologického systému. Rovnako ako rastliny potrebujú pre svoj rast slnečné svetlo, rovnako aj my potrebujeme slnko pre normálny život a naše telo. Prirodzené svetlo má pozitívny vplyv na náš imunitný systém a menovite pôsobením na krvné častice, ktoré posilňujú náš imunitný systém.

Nedostatok slnečného žiarenia spôsobuje nepríjemné dôsledky pre ľudské telo. Deficit denného svetla má rovnako za následok vznik chorôb, podobne ako v prípade nedostatku zdravého jedla, čerstvého vzduchu a čistej vody.

Akými následkami končí snaha opáliť sa do bronzova, o tom sa každoročne presviedčajú milóny ľudí.  Nakoľko to môže spôsobiť rakovinu kože, asi sa nebudeme zdržiavať na slnku dlhšie, než je nevyhnutné pre zdravie. Napriek tomu slnečné svetlo je pre nás potrebné. Keď slnko svieti na kožu, blahodarne pôsobí na celé telo, čiže nielen na mieste priameho pôsobenia svetla. Konštrukčné riešenie biolampy vylučuje negatívne dôsledky svetloliečby a už vôbec nie spálenie ľudského tela. .

Slnečné svetlo má vplyv aj na mozog. Svetlo prechádzajúce sietnicou, ktorá ju prevádza na elektrochemický impulz, odosiela sa na hypotalamus, ktorý je svojim spôsobom rozvodným centrom tela. Hypotalamus ho odošle do žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré regulujú syntézu dôležitých hormónov.

Práve preto, že slnečné svetlo a jeho pozitívne (aj liečebné) účinky sú tak dôležité pre ľudské telo, je dobré ak v čase jeho nedostatku môžeme na svetloliečbu použiť práve biolampu a to podľa individuálnych možností a požiadaviek.